tirsdag 11. desember 2012

Donald-landet

Øyvind Holen spurte om jeg kunne tegne forsiden til en bok han jobbet med om hvordan Donald Duck hadde påvirket nordmenn siden bladet først kom ut i 1948. Han ville ha  noe typisk norsk kombinert med figurer fra Andeby. Jeg sendte ham disse idéskissene: 


De to første falt mest i smak, så jeg lagde noen fargetester: 

Både Øyvind, redaktør Sonja Helene Dalseth og jeg var enige om at den siste fungerte best, så jeg rentegnet den: 

Øyvind ville helst ha en tegnet logo, med Donald-preg. Mulig jeg misforstod og gjorde den altfor lik logoen på bladet: 


Øyvind forhørte seg med både Nitedals og Disneykonsernet om det var greit for dem om vi brukte dette omslaget. Nitedals var positive, men Disney er som kjent svært strenge med uautorisert bruk av figurene deres så de sa nei. 

Nå hadde vi et problem - boka skulle snart i trykken, og manglet en forside. Vi diskuterte muligheten for at Donald kunne ha løsnebb, akkurat som Arne And, og jeg foreslo denne varianten, men det ble vel ikke tatt helt på alvor: 


I boka er det intervjuer med flere sentrale aktører i norsk samfunnsliv om deres forhold til Donald, og jeg tegnet Disney-aktige portretter av dem, bl.a. Thomas Hylland Eriksen og Fred. Olsen. Vi ble enige om at hvis jeg gjorde om Donaldtegningen til en Donaldversjon av Øyvind ville vi ikke få problemer med advokatene til Disney. Dessuten ville forsideillustrasjonen være enda mer i samsvar med illustrasjonene inne i boka. Boka er gitt ut av Vigmostad og Bjørke

Øyvind Holens blogg (der du kan vinne boka i julekalenderen)


English summary
Some sketches and finished drawings I made for the cover of the book Donald-landet by Øyvind Holen about the impact the Donald Duck comics has had on norwegian society. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar